อัตราค่าบริการ การออกแบบอาร์ตสื่อสิ่งพิมพ์

รายการอาร์ตเวิร์ค
ในแต่ละประเภท
รายละเอียดในการทำงาน
และว่าจ้าง
ราคา
บาท
 • ออกแบบหัวจดหมาย
  ซอง-บิล-ใบเสร็จ
  Office paper work
  ไม่รวมโลโก้

 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก

500 บาท
 • ออกแบบโลโก้,โลโก้สินค้า
  เครื่องหมายการค้า
  ตราสัญญลักษณ์ ของ
  หน่วยงานและองค์กรต่างๆ

 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
3,000 บาท
 • ออกแบบปกซีดี ปกดีวีดี
  ปกวีดีโอซีดี,วีดีโอดีวีดี
  ปกเทป,ปกวีดีโอ
  รวมออกแบบแผ่นวงกลม
  และเนื้อหาด้านในปกหน้า
  และปกหลัง ทั้งชุด

 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
5,000 บาท
 • ออกแบบโปสเตอร์ ขนาด A3ถึงขนาด 17 x 21 นิ้ว
 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
5,000 ถึง
9,000 บาท
 • ออกแบบหน้าโฆษณา
  ในสื่อสิ่งพิมพ์
  ทุกชนิด ขนาด ครึ่ง A4
 • แก้ไขงาน ได้3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
3,000 บาท
 • ออกแบบหน้าโฆษณา
  ในสื่อสิ่งพิมพ์
  ทุกชนิด ขนาด A4
 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
5,000 บาท
 • ออกแบบปก
  พ็อคเก็ตบุ๊ค ขนาด A5
 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
4,000 บาท
 • ออกแบบปกหนังสือ
  นิตยสาร,วารสาร,แมกกาซีน
  ขนาด A4
 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
4,500 บาท
 • ออกแบบโบชัวร์
  ใบปลิว แผ่นพับ
  Leaflet handbill flysheet etc.
 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
5,000 บาท
 • ออกแบบสิ่งพิมพ์อื่นๆ
  นอกเหนือจากรายการ
  โปรดสอบถามราคาเพิ่มเติม
  ได้ที่ 089-9955613
 • แก้ไขงาน ได้ 3 ครั้งหลังจากส่งอาร์ตเวิร์คให้ดูครั้งแรก
ราคาขึ้นอยู่กับ
ประเภท
ของงานค่าบริการการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ (ประเภท WEB HTML)
ประเภทของ Package
รายละเอียดในการทำงานและว่าจ้าง
ราคาบาท
 • GOLDEN PRIVILEGE CHAT
 • รูปแบบเว็บไซต์ประกอบไปด้วย
  ตัวหนังสือข้อความ รูปภาพ
  ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ได้ 2 ครั้ง ก่อน นำขึ้น hosting / www.
  ค่าเช่าพืนที่โฮสติ้งและจดลิขสิทธิ์ชื่อโดเมนเนมปีละ 2,500 บาท ปีต่อปี
  พื้นที่เว็บไซต์และอีเมล์ 200 MB. UNLIMITED DATA TRANFER
  (ไม่จำกัดพื้นที่ช่องทางการส่งผ่านข้อมูล)
  **ทำให้คนเข้าเว็บเข้าถึงเร็วขึ้น**ตามสปีดการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต**

  ต้องการพื้นที่เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ค่าออกแบบ
และจัดทำ
หน้าละ
1,000 บาท
 • PLATINUM DE SUPERIOR PRIVILEGE
 • รูปแบบเว็บไซต์ประกอบไปด้วย
  ตัวหนังสือข้อความ รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหว
  ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข ได้ 3 ครั้ง ก่อน นำขึ้น hosting / www.
  เพลงประกอบบนหน้าเว็บ หรือ CLIP VDO.STREMING
  ค่าเช่าพืนที่โฮสติ้งและจดลิขสิทธิ์ชื่อโดเมนเนมปีละ 2,500 บาท ปีต่อปี
  พื้นที่เว็บไซต์และอีเมล์ 200 MB. UNLIMITED DATA TRANFER
  (ไม่จำกัดพื้นที่ช่องทางการส่งผ่านข้อมูล)
  **ทำให้คนเข้าเว็บเข้าถึงเร็วขึ้น**ตามสปีดการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต**

  ต้องการพื้นที่เพิ่มเติม ติดต่อสอบถาม

ค่าออกแบบ
และจัดทำ
หน้าละ
1,500 บาท


ค่าบริการการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ (ประเภท WEB PHP)
ประเภทของ Package
 • รุปแบบของเว็บไซต์ประเภท ที่มีการโต้ตอบกับคนเข้าเว็บ หรือการคำนวณให้มีการโต้ตอบเหตุการณ์ล่วงหน้า เช่นการกรอกข้อมูลสมาชิก/ /ระบบตระกร้าช้อปปิ้ง
  /ระบบเว็บบอร์ด/ ระบบฐานข้อมูลสมาชิก
  /ระบบเมล์โต้ตอบอัตโนมัติ
  /ระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
  จากหน้าเว็บไซต์
 • ทุกแพ็คเก็จราคาการเขียนโปรแกรมรองรับความต้องการเริ่มต้นที่ 8,000 บาท
  หน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ
  คิดเพิ่มหน้าละ 600 บาท
  หากต้องการชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านบัตรเครดิตผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ คิดเพิ่ม 5,000 บาท ยังไม่รวมค่าออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ตามรายละเอียดของแต่ละประเภท แพ็คเก็จ ด้านล่าง

 • SILVER
  SMART
  CLICK

 • ค่าออกแบบเว็บไซต์,กราฟิคดีไซน์แบนเนอร์
  ปุ่มและหน้าลิงค์ในเว็บไซต์

รวมทั้งเว็บไซต์
5,000 บาท

 • GOLDEN PRIVILEGE CHAT
 • ค่าออกแบบเว็บไซต์,กราฟิคดีไซน์แบนเนอร์
  ปุ่มและหน้าลิงค์ในเว็บไซต์

รวมทั้งเว็บไซต์
8,000 บาท
 • PLATINUM DE SUPERIOR PRIVILEGE
 • ค่าออกแบบเว็บไซต์,กราฟิคดีไซน์แบนเนอร์
  ปุ่มและหน้าลิงค์ในเว็บไซต์


รวมทั้งเว็บไซต์
12,000 บาท


[บริการเสริมหลังจาก จัดทำเว็บไซต์เสร็จแล้ว]
ประเภทของ Package
รายละเอียดการให้บริการ
หลังการจัดทำเว็บไซต์เสร็จ
ราคา
 • SILVER
  SMART
  CLICK

 • รายละเอียด การโปรโมทเว็บไซต์
  PACKAGE SILVER SMART CLICK

  Submit 5 เว็บไซต์ เสิร์ชเอ็นจิ้น ชื่อดัง
  ของประเทศไทยและของโลก เช่น
  Google,Sanook,Hunsa
  Yahoo,MSN LiveSerch

  โปรโมตเว็บต่อเนื่อง 2 อาทิตย์
  3 keyword หลัก ของธุรกิจ นั้นๆ
 • โปรโมทเว็บไซต์ PACKAGE
  SILVER SMART CLICK 5,000 บาท

  ** อัฟเดท ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล
  หลังจากเว็บไซต์แล้วเสร็จและ
  ดำเนินการไปแล้วเกิน 1 เดือน
  คิดค่า อัฟเดทข้อมูล ครั้งละ 700 บาท ต่อ 1 หน้า
  หน้าที่2 เป็นต้นไปคิดหน้าละ 500 บาท**

  ** จ้างเป็นผู้ดูแลเว็บไวต์ Web master คิดเหมารายเดือนๆ ละ 3,000 บาท
  อัฟเดทข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ เดือนละ 5 ครั้ง **
 • GOLDEN PRIVILEGE CHAT
 • รายละเอียด การโปรโมทเว็บไซต์
  PACKAGE GOLDEN PRIVILEGE CHAT

  Submit 10 เว็บไซต์ เสิร์ชเอ็นจิ้น ชื่อดัง
  ของประเทศไทยและของโลก เช่น
  Google,Sanook,Hunsa
  Yahoo, MSN LiveSerch
  และอื่นๆ ทั่วโลก รวม 10 web portal
  Serch engine

  โปรโมตเว็บต่อเนื่อง 1 เดือน
  5 keyword หลัก ของธุรกิจ นั้นๆ

 • โปรโมทเว็บไซต์ PACKAGE
  GOLDEN PRIVILEGE CHAT 10,000 บาท

  ** อัฟเดท ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล
  หลังจากเว็บไซต์แล้วเสร็จและ
  ดำเนินการไปแล้วเกิน 1 เดือน
  คิดค่า อัฟเดทข้อมูล ครั้งละ 1,200 บาท ต่อ 2 หน้า
  หน้าที่ 3 เป็นต้นไปคิดหน้าละ 600 บาท**

  ** จ้างเป็นผู้ดูแลเว็บไวต์ Web master คิดเหมารายเดือนๆ ละ 5,000 บาท
  อัฟเดทข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ เดือนละ 8 ครั้ง **

 • PLATINUM DE SUPERIOR PRIVILEGE
 • รายละเอียด การโปรโมทเว็บไซต์
  PACKAGE PLATINUM DE SUPERIOR PRIVILEGE

 • Submit 15 เว็บไซต์ เสิร์ชเอ็นจิ้น ชื่อดัง
  ของประเทศไทยและของโลก เช่น
  Google,Sanook,Hunsa
  Yahoo,MSN LiveSerch
  และอื่นๆ ทั่วโลก รวม 15 web portal
  Serch engine

  โปรโมตเว็บต่อเนื่อง 2 เดือน
  10 keyword หลัก ของธุรกิจ นั้นๆ
 • โปรโมทเว็บไซต์ PACKAGE
  PLATINUM DE SUPERIOR PRIVILEGE
  20,000 บาท

  ** อัฟเดท ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูล
  หลังจากเว็บไซต์แล้วเสร็จและ
  ดำเนินการไปแล้วเกิน 1 เดือน
  คิดค่า อัฟเดทข้อมูล ครั้งละ 1,500 บาท ต่อ 3 หน้า
  หน้าที่ 4 เป็นต้นไปคิดหน้าละ 800 บาท**

  ** จ้างเป็นผู้ดูแลเว็บไวต์ Web master คิดเหมารายเดือนๆ ละ 8,000 บาท
  อัฟเดทข้อมูลเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
  เดือนละ 10 ครั้ง **

next contact page
COPYRIGHT SINCE 2004 : ALL RIGHT RESERVED
POWERED BY : WWW.PHU-BEST-DESIGN.COM
HOTLINE : 089-9955613

Google